Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Rekrutacja

Rekrutacja

  Drukuj
 

 

Treść

Przyjęcie ucznia do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 jest uwarunkowane posiadaniem przez niego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wymagane są następujące dokumenty przy przyjęciu ucznia do poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu Placówek:

-podanie o przyjęcie do odpowiedniego typu szkoły lub Ośrodka,

-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych    z poradni psychologiczno-pedagogicznej do danego typu szkoły na dany etap edukacji lub Ośrodka,

-opinię psychologiczno-pedagogiczną z przedszkola lub szkoły zawierającą charakterystykę kandydata i opis jego sytuacji rodzinnej,

-świadectwo ukończenia szkoły lub klasy (oryginał),

-dokument potwierdzający adres zamieszkania/zameldowania (np czytelna kserokopia dowodu osobistego) rodzica lub opiekuna),

-skrócony odpis aktu urodzenia ( czytelna kserokopia lub oryginał),

-w przypadku zamieszkania kandydata w innym powiecie skierowanie Urzędu m-sta st. Warszawy wydanego na wniosek Starostwa Powiatu z miejsca zamieszkania kandydata.

-Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest posiadanie przez nie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz zameldowanie w Warszawie

 
 
Wprowadził BZMW/ext.SKosinski 13-04-2013
Aktualizujący bzmw/ext.mbartkiewicz 13-11-2020
Zatwierdzający bzmw/ext.jkrzepicka 10-05-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-05-2021
Liczba odwiedzin: 1258