Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 > Menu Podmiotowe > Struktura organizacyjna > Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

  Drukuj
 

W skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych  nr 1 wchodzą:

 

♦ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  nr 12,

♦ Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy nr 1.

 

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 wchodzą;

 

♦ Szkoła Podstawowa Specjalna nr 251,

♦ Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy  nr 7

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA Nr 251

 

Do Szkoły Podstawowej uczęszczają dzieci od 7 do 18 roku życia. Edukacja podzielona jest na dwa etapy: kształcenie zintegrowane, które obejmuje pierwsze trzy lata nauki oraz kształcenie przedmiotowe obejmujące kolejne trzy lata. W pierwszym etapie nauczania dzieci nabywają umiejętności z zakresu samoobsługi, komunikowania się, pracy w grupie, podstawowych technik szkolnych, oraz poznają Ośrodek, jego otoczenie, kolegów i pracowników. Podczas nauczania przedmiotowego uczniowie pracują już z wieloma nauczycielami rozwijając swoje umiejętności z zakresu funkcjonowania w środowisku, muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego.
W ramach zajęć rewalidacyjnych, dzieci uczęszczają na logopedię, gimnastykę korekcyjną, muzyczno-ruchowe oraz inne dostosowane do potrzeb dzieci.
W szkole podstawowej w najmłodszych oddziałach oraz w uzasadnionych przypadkach w klasach 4-6 zatrudnia się pomoc nauczyciela tak, aby opieka nad najmłodszymi i mniej sprawnymi uczniami mogła być jak najlepsza i bardziej wszechstronna.

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA do PRACY Nr 7

 

Do szkoły przysposabiającej do pracy uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Jest to szkoła ponadgimnazjalna, która utrwala i poszerza zakres posiadanej wiedzy ogólnej oraz pozwala nabywać nowe umiejętności. Dużą wagę kładzie się na przysposobienie do pracy, realizowane w odpowiednich pracowniach: bukieciarstwa, gospodarstwa domowego, drewna, tkactwa i szycia. Dodatkowo młodzież ma możliwość zapoznania się z elementami ogrodnictwa, prac porządkowych oraz wykonywania elementów pamiątkarskich. Nabyte umiejętności uczniowie wykorzystują do tworzenia różnorodnych kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych, naprawy własnej odzieży, tkania makatek, przygotowania prostych posiłków, robienia prostych przetworów, prasowania, prania ręcznego i w pralce, drobnych napraw stolarskich, tworzenia przedmiotów z drewna i metalu, a także do pielęgnacji i hodowli roślin, zagospodarowywania terenu wokół Ośrodka i prowadzenia sezonowych prac porządkowych.
Podczas tych zajęć uczniowie zapoznają się z rolą pracownika oraz przygotowują do podjęcia wspomaganej pracy na określonym stanowisku w zakładzie pracy chronionej.

W  szkole w procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się następujące zajęcia:

·         funkcjonowanie osobiste i społeczne

·         przysposobienie do pracy

·         zajęcia sportowe

·         zajęcia kształtujące kreatywność

·         wychowanie fizyczne

·         zajęcia rewalidacyjne

·         religia

 

ŚWIETLICA

 

Świetlica jest przeznaczona dla dzieci rodziców pracujących, którzy nie mogą odbierać swoich pociech zaraz po zajęciach szkolnych. Jest ona czynna rano od godz. 7.30 do godz. 8.30  oraz od godz. 12.00 do godz. 17 po południu.
W świetlicy prowadzone są zajęcia sprzyjające rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb psychicznych i fizycznych, tj. zajęcia relaksacyjne, muzyczne, ruchowe, plastyczne i sportowe. Świetlica wyposażona jest w sprzęt TV, komputer, gry i zabawy dydaktyczne. Ponadto dzieci mają możliwość spożycia obiadu. Dużą wagę kładzie się również na samodzielność dzieci.

 

INTERNAT

 

Internat jest częścią integralną Ośrodka. Zapewnia całodobową, fachową opiekę od poniedziałku do piątku oraz pełne wyżywienie.
Do internatu przyjmowani są chłopcy i dziewczynki upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.
W internacie funkcjonuje aktualnie 5 grup wychowawczych. Każda grupa posiada świetlicę wyposażoną w sprzęt audiowizualny, komputer oraz sale sypialne i łazienkę. Grupa liczy od 6 do 8 osób.

Z wychowankami pracuje wykwalifikowana kadra, posiadająca wyższe wykształcenie w zakresie oligofrenopedagogiki. Stwarzamy dzieciom życzliwą, domową atmosferę. Oferujemy ciekawe formy spędzania wolnego czasu. Umożliwiamy wychowankom uczestniczenie w licznych imprezach kulturalnych (kina, teatry, muzea, koncerty). Organizujemy wycieczki poza teren Ośrodka. Kładziemy nacisk na uspołecznienie podopiecznych, wyuczenie i doskonalenie czynności samoobsługowych. Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo poruszania się po mieście oraz bezpieczeństwo w środkach komunikacji miejskiej podczas licznych spacerów i wycieczek. Na terenie internatu organizujemy imprezy okolicznościowe i dyskoteki dla naszych dzieci. Umożliwiamy rozwijanie zainteresowań muzycznych, plastycznych i sportowych.

W ramach organizacji czasu wolnego w internacie wychowankowie mogą uczestniczyć w zbiórkach harcerskich drużyny Nieprzetartego Szlaku "Żółte Pióra".

 

 OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY nr 1

 

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, oraz z wieloma innymi zaburzeniami rozwojowymi od 3 do 25 roku życia. Zespół rewalidacyjno - wychowawczy może liczyć od 2 do 4 dzieci.

Celem zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w naszym Ośrodku jest wspomaganie rozwoju uczniów, rozwijanie zainteresowań otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Staramy się osiągać te cele poprzez stosowanie różnych metod i technik pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim takich jak:

stymulacja polisensoryczna,

praca z materiałami naturalnymi,

metoda zabawowa, praca z ciałem (programy aktywności:

   świadomość ciała, kontakt i  komunikacja M. CH. Knill oraz 

    metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne)

komunikacja alternatywna i wspomagająca

metoda Castillo – Moralesa

integracja sensoryczna

rehabilitacja ruchowa

elementy logopedii

terapia widzenia

wspomaganie rozwojowe

 

W Ośrodku funkcjonuje też świetlica , dzięki temu dzieci mogą przebywać w placówce do 10 godzin dziennie.


Statut ZPSWR nr 1


 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.SKosinski 25-06-2013
Aktualizujący bzmw/ext.mbartkiewicz 31-03-2021
Zatwierdzający bzmw/ext.jkrzepicka 10-05-2021
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-05-2021
Liczba odwiedzin: 1926